Παπαδόπουλος Αρης
    Γεννήθηκε το 1975 στην Αθήνα. Σπούδασε στο Λονδίνο σκηνοθεσία και φωτογραφία στο Tower Hamlet's College το 1996. Το 1998 σπούδασε επιστημονική φωτογραφία στο πανεπιστήμιο του Westminster του Λονδίνου και ειδικεύτηκε στην βιοιατρική, διεπιστημονική φωτογραφία και σε Digital Imaging Processing. Έχει συνεργαστεί με διάφορα νοσοκομεία και με γιατρούς στην Ελλάδα και έχει κάνει την πρακτική του στο αμερικάνικο πρακτορείο (ΑΡ).

<<  back

View Photo Agency / Partner
© 1988-2013 View Photo Agency