View Photo Agency         EYEFIXstudio         FOREVER WEDDING PHOTOGRAPHY
  Terms of Service

Διαδικτυακές υπηρεσίες
Συνδρομητική ανάλυση
Παροχή φωτογραφικών υπηρεσιών
Πνευματικά Δικαιώματα
Τεχνική Υποστήριξη

1. Διαδικτυακές Υπηρεσίες

Το View Photo Agency (V.P.A.) όπως είναι ο διακριτικός τίτλος του φωτοειδησεογράφου Σπύρου Κατωπόδη και των συνεργατών του, δημιούργησε ειδικό τμήμα αρχειοθέτησης φωτογραφιών, με βασικό στόχο την εφαρμογή των σύγχρονων ηλεκτρονικών τεχνολογιών πληροφορικής στους τομείς των φωτογραφικών προϊόντων και υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος δημιουργήθηκε βάση δεδομένων, μέσω της οποίας τα δεδομένα εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο στο διαδίκτυο, έτσι ώστε οι χρήστες να ενημερώνονται για τις φωτογραφίες που διατίθενται, αποκλειστικά στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) και σε συμβαλλόμενους πελάτες (εταιρίες). Με γνώμονα τις βασικές αρχές του διαδικτύου σε επίπεδο παροχής πληροφοριών, δημιουργήσαμε ένα διαφορετικό επικοινωνιακό μοντέλο για τους πελάτες μας, βασιζόμενοι στα εξής χαρακτηριστικά:

I.Ελεύθερη θέαση των φωτογραφιών χωρίς περιοριστικές τάσεις.

II. Tήρηση όλων των κανονισμών για την δημιουργία database με προσωπικά δεδομένα, αποκλειστικά δημοσίων προσώπων.

III. Απόλυτη ανωνυμίατου χρήστη που ελεύθερα μπορεί να πλοηγείται στο δικτυακό τόπο του View Photo Agency (V.P.A.). Μια καινοτομία όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο αφού από έρευνα που έγινε για λογαριασμό μας το 2001 σε 200 και πλέον φωτογραφικά sites με την μέθοδο Visiting through browser (v.t.b.) σε ολόκληρο τον κόσμο, διαπιστώθηκε ότι κανένα παρόμοιο web site (δικτυακός τόπος) δεν είχε αυτή τη φιλοσοφία.

Η συνεχής αξιολόγηση των δικών σας αναγκών και η επίμονη προσπάθεια από εμάς για αύξηση του όγκου των δεδομένων στο αρχείο, συνθέτουν, μαζί με το σύγχρονο marketing που εφαρμόζουμε, την εικόνα των δικτυακών υπηρεσιών του View Photo Agency (V.P.A.).

2. Συνδρομητική Ανάλυση

Το View Photo Agency (V.P.A.), βάση της μεθολογίας που αναλύεται εδώ, προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους χρέωσης των υπηρεσιών που παρέχει.

Κύριος στόχος μας είναι η μείωση του κόστους των αγορών των πελατών - συνδρομητών έως και 60%.

Πολιτική μας δεν είναι μόνο η υψηλή ποιότητα των φωτογραφικών υπηρεσιών, αλλά και η ειδική τιμολόγηση στους πελάτες - συνδρομητές που έχουν κάθε λόγο να εστιάζουν την προσοχή τους στην μείωση του κόστους της αγοράς φωτογραφικών προϊόντων ή παροχών. Έτσι συμβάλλουμε στην μείωση των αντιδράσεων όσον αφορά το κόστος για την αγορά και δημοσίευση φωτογραφικών θεμάτων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κυρίως της επαρχίας, που από 59% ποσοστό αντίδρασης στην τιμή, μειώθηκε σε 7% μετά την εφαρμογή του οικονομικού διακανονισμού που οι πελάτες μας επέλεξαν. Επίσης στην μείωση του ποσοστού αντίδρασης βοήθησε και το online αρχείο του View Photo Agency (V.P.A.), αφού τώρα οι πελάτες - συνδρομητές, έχουν απ' όπου αυτοί επιθυμούν, πρόσβαση στις φωτογραφίες που τους ενδιαφέρουν, χωρίς να χρειάζεται να στέλνουμε δείγματα που χρεωνόταν ο πελάτης. Παραγγέλνοντας online τις φωτογραφίες παραλαμβάνουν σε ψηφιακή μορφή και στη ανάλυση που τους ενδιαφέρει τις φωτογραφίες χωρίς κόστος αποστολής και εκτύπωσης.

Πίνακας 1
Εναλλακτικοί τρόποι χρέωσης συνδρομής
Συνδρομή
Τιμή
Έκπτωση
Δώρο
Ενός μηνός
35€
-
-
Τριών μηνών
95€
10€
2 φωτο δωρεάν
Έξι μηνών
170€
40€
5 φωτο δωρεάν
Ενός έτους
320€
100€
10 φωτο δωρεάν

Σημείωση

Οι δωρεάν φωτογραφίες δεν ισχύουν, όταν η χρήση τους προορίζεται για τις ακόλουθες δημοσιεύσεις : Εξώφυλλα εντύπων, διαφημιστικές αφίσες και γενικότερα η διαφημιστική προβολή. Στις παραπάνω περιπτώσεις γίνεται ειδική κοστολόγηση.

Πίνακας 2
Χρεώσεις φωτογραφιών

Συνδρομητές

Κέρδος με συνδρομή

Χωρίς συνδρομή

Είδος προϊόντος

 

Είδος προϊόντος

300 dpi 2700 x 3900 minimum pixels

30€

45 %

300 dpi 2700 x 3900 minimum pixels

55€

300 dpi 1700 x 2400 pixels

20€

50 %

300 dpi 1700 x 2400 pixels

40€

260 dpi 700 x 1000 pixels

10€

60 %

260 dpi 700 x 1000 pixels

25€

72 dpi 600 x 900 pixels

8€

60 %

72 dpi 600 x 900 pixels

20€

τυπωμένη

30€

45 %

τυπωμένη

55€


Χρεώσεις φωτογραφιών μέσω PAYPAL

Για όλους

Είδος προϊόντος

Digital

300 dpi

30€

150 dpi

5€

72 dpi

4€

Prints

40X50 cm

30€

30X40 cm

20€

20X30 cm

10€

13X20 cm

3€

10X15 cm

3€

Σημείωση

Οι φωτογραφίες που περιέχουν φυσικά πρόσωπα μπορούν να αγοραστούν μόνο από τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα. Καμία παραγγελία δεν θα ολοκληρώνεται αν δεν έχει την έγκριση του εν λόγω ατόμου. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Οι παραπάνω τιμές δεν ισχύουν, όταν οι φωτογραφίες προορίζονται για τις ακόλουθες δημοσιεύσεις : Εξώφυλλα εντύπων, διαφημιστικές αφίσες και γενικότερα σε διαφημιστική προβολή. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται ειδική κοστολόγηση. Επίσης αυτές οι τιμές δεν ισχύουν για ρεπορτάζ κάθε τύπου, που το View Photo Agency καλύπτει χωρίς εντολή του ΜΜΕ και διανέμει σε αυτό. Στην περίπτωση αυτή ισχύει η χρέωση για δημοσιεύσεις φωτογραφιών, που έχει συμφωνηθεί από τις ενώσεις φωτορεπόρτερ και τους εκδότες ημερήσιου και περιοδικού τύπου.

Παρατηρήσεις:


- Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23% .
- Τιμολόγιο εκδίδεται στην αρχή κάθε συνδρομής.
- Τιμολόγιο για αγορές προϊόντων, εκδίδεται με την αποστολή - αν πρόκειται για τυπωμένες φωτογραφίες - δελτίο αποστολής ή στο τέλος του τρέχοντος μηνός για ψηφιακά αρχεία.

Η τιμολόγηση του πίνακα 2 (Χρεώσεις Φωτογραφιών - Συνδρομητές) ισχύει 2 ημέρες μετά την έναρξη της συνδρομής και αφού έχει καταβληθεί το αντίτιμό της. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα ισχύσει η τιμολόγηση, του πίνακα Χρεώσεις Φωτογραφιών - Χωρίς συνδρομή.

Πιστεύουμε ότι ο λόγος που η μεθοδολογία αυτή είναι επιτυχής, είναι η ευελιξία που έχει να προσαρμόζεται στις ανάγκες των πελατών μας, ανάλογα με την κίνηση που παρουσιάζουν οι αγορές τους.

3. Παροχή Φωτογραφικών Υπηρεσιών

Το View Photo Agency (V.P.A.) εστιάζει την προσοχή του στις ειδικές παροχές που ζητά ο κάθε πελάτης, ανάλογα με το πως λειτουργεί η εταιρία του. Κάθε πελάτης μας αντιμετωπίζεται διαφορετικά, με γνώμονα πάντα το επίπεδο παροχών που ζητά, τους χώρους που θέλει να καλύψει, τους χρόνους που αυτός θέτει, την ποιότητα των προϊόντων που τον εκφράζει και φυσικά το κόστος που μπορεί να συμφωνήσει. Σε συνάρτηση των παραπάνω προδιαγραφών, προσαρμόζουμε ειδικούς οικονομικούς διακανονισμούς, έτσι ώστε να υπάρχει κέρδος όχι μόνο για μας, αλλά και για τον πελάτη (αμφίδρομο κέρδος). Παράλληλα μέσα από την εικοσιπενταετή εμπειρία μας στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.), συμβουλεύουμε όσους πελάτες μας το ζητούν, για τους καλύτερους τρόπους που θα διεκπεραιωθεί κάθε παροχή φωτογραφικής υπηρεσίας, χωρίς επιπλέον κόστος.

Καθημερινά διαπιστώνουμε ότι η σύγχηση που επικρατεί στις εταιρίες για την κοστολόγηση φωτογραφικών υπηρεσιών λόγω του ανταγωνισμού στη αγορά, τις οδηγεί σε συχνή εναλλαγή προμηθευτών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το κόστος να είναι κατά πολύ υψηλότερο, να χάνεται ο απόλυτος έλεγχος του πελάτη προς τον προμηθευτή και να οδηγείται ο πρώτος σε επικίνδυνους χειρισμούς, όπως κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να γίνεται παράνομη χρήση φωτογραφιών και να οδηγείται ο πρώτος σε επικοινωνιακή πτώση (μηνύσεις, διαμάχες κ.α).

Πιστεύουμε λοιπόν ότι μια γόνιμη σχέση μαζί μας μεσά σε κλίμα απόλυτης εμπιστοσύνης, τηρώντας όλους τους ειδικούς όρους που έχουμε θέσει για αυτή την συνεργασία, θα προφυλάξει τους πελάτες μας από τους παραπάνω κινδύνους.

Σε όλους λοιπόν τους πελάτες μας, ανεξαρτήτως αν είναι συνδρομητές ή όχι εφαρμόζουμε αυτή την πολιτική. Τι διαχωρίζει όμως τους πελάτες - συνδρομητές, από τους απλούς πελάτες; Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα οφέλη που έχουν οι συνδρομητές - πελάτες, έναντι των απλών πελατών.

Πίνακας 3
Παροχές υπηρεσιών

Πελάτες Συνδρομητές

Κέρδος με συνδρομή

Απλοί Πελάτες

Είδος παροχής

Ποσοστό

Είδος παροχής

Δελτία Τύπου*

20%

20 %

Δελτία Τύπου*

0%

Φωτογραφήσεις ρεπορτάζ

10%

10 %

Φωτογραφίσεις ρεπορτάζ

0%

Ειδικές Φωτογραφήσεις**

40%

30 %

Ειδικές Φωτογραφήσεις**

10%

Φωτογραφήσεις Συνεδρίων

40%

35 %

Φωτογραφήσεις Συνεδρίων

5%

Φωτογραφήσεις εκτός Αθήνας

30%

30 %

Φωτογραφήσεις εκτός Αθήνας

0%

Σημείωση
Δεν αναφέρουμε τιμές αλλά μόνο την έκπτωση, γιατί η χρέωση στις παροχές υπηρεσίων ποικίλει ανάλογα των προδιαγραφών που κάθε πελάτης επιθυμεί. Ο πίνακας δείχνει μόνο περιπτώσεις που οι προδιαγραφές των φωτογραφήσεων και στα δύο είδη πελατών είναι όμοιες.

Επίσης όλοι οι πελάτες μας έχουν δωρεάν προβολή των καλυπτόμενων θεμάτων, μέσω του δικτυακού μας τόπου.

* Συνεντεύξεις Τύπου ή κάθε μορφή εκδήλωσης που απαιτείται αποστολή των φωτογραφιών στα Μ.Μ.Ε. που επιθυμεί ο πελάτης. Η αποστολή παρέχεται δωρεάν από εμάς, αν το ζητήσει ο πελάτης. Δεν παρέχεται σύνταξη Δελτίου Τύπου, ούτε δημόσιες σχέσεις από το View Photo Agency (V.P.A.).

** Αποκλειστικές φωτογραφήσεις κάθε τύπου, με εντολή του πελάτη.

4. Πνευματικά Δικαιώματα

Όλες οι φωτογραφίες που διακινούνται μέσω του View Photo Agency (V.P.A.) - εκτός αποστολών σε εφημερίδες και περιοδικά - συνοδεύονται με άδεια εκμετάλευσης πνευματικού έργου, ανάλογα με τον χρόνο που ο πελάτης επιθυμεί να τις εκμεταλευτεί. Σύμφωνα με τον Ν. 2121/93 αρθ. 1 παρ. 1, οι πνευματικοί δημιουργοί (φωτογράφοι αρθ.2, παρ.1), με την δημιουργία πνευματικού έργου αποκτούν πάνω σε αυτό πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει, ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα). Οι φωτογραφίες που τα περιουσιακά δικαιώματα ανήκουν και σε τρίτους εκτός του φωτογράφου, δεν πωλούνται αν δεν συμφωνήσει εγγράφως και ο κάτοχος αυτών των πνευματικών δικαιωμάτων.

Το View Photo Agency (V.P.A.) είναι υποχρεωμένο να ενημερώσει όλους τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων των φωτογραφιών που αρχειοθετεί και να ζητήσει άδεια για αυτή του την ενέργεια. Αυτό δεν ισχύει για δημόσια πρόσωπα που έχουν φωτογραφηθεί σε δημόσιους χώρους ή για την δημόσια προβολή τους στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο.

Σε αναθέσεις έργου που η φωτογράφηση γίνεται σε καθεστώς μόνιμης απασχόλησης και το consept είναι του πελάτη, το View Photo Agency (V.P.A.) διατηρεί το ηθικό δικαίωμα των φωτογραφιών.

Όλοι οι πελάτες μας - εκτός εφημερίδων και περιοδικών - ανεξαρτήτως της οικονομικής σχέσης τους με μας, είναι υποχρεωμένοι να συμφωνήσουν εγγράφως με τους όρους που η άδεια εκμετάλλευσης ορίζει.

5. Τεχνική Υποστήριξη

Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται δωρεάν στους συνδρομητές - πελάτες μας και περιλαμβάνει τα εξής:

I. Online λογιστική ενημέρωση (παραγγελίες, παροχές, στατιστική).

II. Συχνά ενημερωτικά newsletters με τα καινούργια θέματα που αρχειοθετούνται και είναι δυνατή η online αναζήτηση τους.

III. Ειδικά για κάθε πελάτη - συνδρομητή, ανάλογα με το αντικείμενο συνεργασίας που έχουμε μαζί του, με πρωτοβουλία μας τον ενημερώνουμε για φωτογραφικά θέματα που πιθανότατα τον ενδιαφέρουν.

Εκ μέρους του View Photo Agency

 Σπύρος Κατωπόδης

  View Photo Agency


   Delivery of photography services on a general basis. Copyright © 1988-2013
   All Rights Reserved.


   Call us now: M.: (+30) 6944 -346083 or mail us: viewnow@otenet.gr